Välkommen till din nya favoritblogg!

Nervsystemet – en viktig pusselbit i styrketräning

Något som är enormt spännande att grotta ner sig i är hur vi neurologiskt anpassar oss till ett styrkekrav vi ställer på kroppen. Hur anpassar sig egentligen nervsystemet till styrketräning? Här tänkte jag ge dig en sammanfattning! Av att läsa detta hoppas jag att du – om du är ny på styrketräning – ser stor anledning att hänga i och skapa en rutin. Du vill förstås se och uppleva dessa fördelar du med!

pullups

Förändrningar som sker i nervsystemet (och i muskler) när vi styrketränar kallas på fackspråk för neuro-muskulär anpassning. Det är anpassningen som ger oss ökad styrka/kraft, ökad explosivitet och ökad uthållighet i muskeln. Vi ökar i styrka mycket snabbare i början av en styrkeperiod än vad som kan förklaras i ökad muskelvolym, alltså är det andra förändringar som sker. Många studier har gjorts kring detta och det är sedan 20 år en allmänt accepterad vetenskaplig sanning att den första månaden är betydelsen av muskeltillväxt ganska liten, sällan överstiger den 15 %. Det är istället nervsystemets anpassning som står för nästan hela förklaringen till att vi kan se en styrkeökning. Intressant, eller hur? Först efter första månaden (och därtill månader av träning) blir musklernas tillväxt huvudorsaken till fortsatt ökad styrka. Förbättring sker sedan hand i hand givet att teknik blir bättre och nöts in, samt att kringliggande muskler jobbar bättre i rörelsen.

pokebowl-7

 

Vad är det då som sker i nervsystemet när vi kan bli starkare på kort tid?  Jo:

1) Centrala nervsystemets anpassning gör att vi kopplar in fler motoriska enheter till att utföra en rörelse En motorisk enhet är ett ”packe med muskelfibrer”, och hur många muskelfibrer som är del av en motorisk enhet varierar vilken muskel i kroppen vi pratar om. För handen är det ca 100 per enhet och i låret ca 1000, för ögat cirka 10. De muskelfibrer som aktiveras i en motorisk enhet ligger inte intill varandra utan är jämnt spridda över  muskelns yta. Fördelen är att du får ”muskelsvar” och kan göra en rörelse, exempelvis böja en arm, även om inte alla motoriska enheter kopplas på. När vi tränar en rörelse upprepat lär sig alltså nervsystemet att koppla på fler enheter – rekryera mer muskelfibrer att hjälpa till i rörelsen – vi blir starkare.

2) Fyrningsfrekvensen ökar, vilket betyder att nervimpulserna kommer tätare till muskeln. Muskeln kommer helt enkelt få fler ”anrop” att aktivera.

3) Vi får en ökning av dubletter, det är dubbla impulser som kommer tätt i följd precis i början av en muskelaktivering.

4) Samspelet mellan de motoriska enheterna blir bättre, vi får en mer synkroniserad och jämn rekrytering och de olika motoriska enheterna arbetar mer samtidigt. Tänk dig skillnaden i om du är del av en grupp som ska putta en stillastående bil framåt. Om ni puttar samtidigt och är välsynkade blir ni starkare tillsammans och får ut er kraft.

5) Och allra viktigast, att nervsystemets anpassning gör att muskeln kommer jobba bättre ihop med andra muskler som är involverade i rörelsen. Bättre samarbete mellan muskler ger bätre teknik och förbättrad korrdination. Förmågan att använda kraften blir större, du kan öka svårighetsgrad och tyngd i rörelsen när du utför den mer ”ekonomiskt” och effektivt.

runners stretch-1

 

Magiska träningshelger!
Klicka nedan för att se vilka bokningsbara träningshelger & events som finns just nu!