Välkommen till din nya favoritblogg!

Träningshelger – regler och villkor

REGLER OCH VILLKOR

BETALNING OCH BEKRÄFTELSE

Betalning : 
Betalning sker direkt vid anmälan med kort, Paypal, swish, eller faktura. Fakturor ska betalas innan sista betalningsdag, därefter tillämpas påminnelseavgift.

Anmälan med kortbetalning på webben:

Din anmälan är bindande till betalning när  formuläret är inskickat via sofiabursjoo.se och kommit mig tillhanda. När anmälningsformuläret är ifyllt / du mailat in en anmälan får du via mail en bekräftelse på din anmälan. Erhåller vi ingen betalning från dig/betalningen inte går igenom  är din anmälan förbrukad och platsen kan säljas till annan intressent. Om du får förhinder och av någon anledning inte kan delta på eventet får du överlåta din plats till någon annan. Du ansvarar själv för att sälja din plats vidare. Deltagare som har anmält sig till en gratis middag och uteblir debiteras 500:- om ej avbokning sker senast en vecka före eventet. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet som står utanför vår kontroll.
För avbeställnings- och olycksfallsförsäkring hänvisar vi till att använda utökad reseförsäkring via hemförsäkring som brukar ge 100% tillbaka vid händelse att du inte kan resa som planerat, det finns också en särskild försäkring som heter ”startklar”, bokas via www.startklar.nu  

Anmälan med faktura eller swish: 

Din anmälan är bindande att betalas med faktura eller swish från att du fyller i anmälan och skickar in dina uppgifter. Detta kan ske via formulär eller via mail, på facebook-event eller hemsida. När anmälan  är Sofiabursjoo.se tillhanda och anmälningsformuläret är ifyllt får du via mail en bekräftelse på din anmälan. Fakturan skickas ej automatiskt, därför kan det dröja någon vecka/veckor innan den når dig, särskilt om läger/event ligger långt fram i tiden och normalt skickas faktura först när minsta deltagarantal är uppnått, för att minska administration, samt ca 1,5-1 månad innan evenemanget. Om du får förhinder och av någon anledning inte kan delta på eventet får du överlåta din plats till någon annan. Du ansvarar själv för att sälja din plats vidare. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet som står utanför vår kontroll.

För avbeställnings- och olycksfallsförsäkring hänvisar vi till att använda utökad reseförsäkring via hemförsäkring som brukar ge 100% tillbaka vid händelse att du inte kan resa som planerat, det finns också en särskild försäkring som heter ”startklar”, bokas via www.startklar.nu   Idrottsevenemang har ingen ångerrätt av köp enligt konsumentköplagen och jag är härmed införstådd i det.

Pris
I priset ingår alltid moms (6%). Priset som gäller finns på sidan vid din beställning. Priset kan ändras på grund av yttre omständigheter som Sofiabursjoo.se inte råder över.

Köp – idrottsevenemang och träningsevent har ingen ångerrätt

Idrottsevenemang har ingen ångerrätt av köp enligt konsumentköplagen och jag är härmed införstådd i det. Vid eventuella felaktigheter i bokningen förbehåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand. Om du är under 18 år krävs målsmans tillstånd innan du beställer.

Skador / Sjukdom

Bursjöö Everyday Stories AB, som står bakom verksamhet under namnet sofiabursjoo.se ansvarar inte på något sätt för sjukdom eller skador på person under eventtillfällen. Inte heller kan bolaget hållas ansvarig för skada på kläder eller annan utrustning som deltagare tar med sig till/på event. Bolaget har verksamhetsförsäkring i Trygg Hansa.

Fotografering
Vi tar fotografier på våra event. Bilderna kan komma att användas i trycksaker, på webben eller i annat kommersiellt material. Vill du inte att bilder där du finns med ska användas i detta syfte vänligen kontakta info (@) traningsevent.se

Instruktörer

Ibland händer det oförutsedda saker i livet, vi förbehåller oss därför rätten och möjligheten att i sista sekund kalla in en ersättare om marknadsförd instruktör för ett event inte kan närvara, på samma sätt kan vi addera eller ta bort instruktör om deltagarantalet kräver fler/färre instruktörer.

Information om behandling av personuppgifter

Den personliga information som tillhandahålls av dig, kommer att användas i syfte att upprätthålla kundrelationen samt ge dig infomration om kommande event som arrangeras, för och av traningsevent.se. Om du inte önskar att dina uppgifter skall användas i dessa syften, vänligen skriv till sofia (@) sofiabursjoo.se. Personuppgiftsansvarig är Bursjöö Everyday stories AB.

Nu en rad som vi önskar att vi slapp skriva:

Våra event är till för träning, skratt, glädje och gemenskap. Vi tränar hårt och skrattar mycket. För att klara en hel dags träning bör man tanka sin kropp med tillräckligt med bränsle. Vi brinner för sundhet och vill att alla deltagare tränar av rätt anledning. Zero is not a size!

Magiska träningshelger!
Klicka nedan för att se vilka bokningsbara träningshelger & events som finns just nu!