Välkommen till din nya favoritblogg!

Maximal prestation – hur påverkar hjärnan ditt max?

Maximal prestation är spännande! Här djudyker vi lite i hur hjärnan påverkar maximal ansträngning och prestation och hur vi med medvetande om detta kanske kan lura oss till några sekunder till i maxfart!

Förra gången du sprang eller tränade kondition på din maximala kapacitet, kände du dig då helt utpumpad, som om du inte kunde ta ett steg längre om inte ditt liv berodde på det?

Vad påverkar vår maximala prestation? Jo; både kropp och knopp!

En del av vår förmåga att prestera vårt absoluta max är begränsad av fysiska faktorer, som den mängd syre vi kan använda vid maximal ansträngning (VO2 max) eller att jobba en muskel till sitt max i ett lyft (1RM). Arbetsekonomi, lokal och central förmåga avgör vår prestation i konditionsidrott. Studier visar dock att också våra hjärnor kan vara en viktig pusselbit till hur vi kan ta ut oss till max.

Tim Noakes är professor i träningsfysiologi var den som först författade en teori som kallas den centrala guvernörsmodellen, som hävdar att hjärnan reglerar kroppen, att hjärnan tvingar oss att sakta ner så att vi inte fortsätter att belasta kroppen förbi en maxgräns så att vi dör.

maxprestation

Spännande vetenskapliga studier om maximal ansträningning

 VO2 MAX TEST-resultat som tyder på hjärnans påverkan

En grupp på 23 cyklister gjorde ett konventionellt VO2 max-test. På en annan dag upprepade halva gruppen samma test och hälften gjorde ett VO2 max-test där hastigheten startade vid ett snabbare maximalt värde än individen uppnått på det första testet, och sedan sänktes med 1 km/h, när cyklisten var på väg att falla av sadeln av trötthet, för att sedan ökas igen.

I gruppen där hastigheten höjts och sedan sänktes och höjdes igen ökade VO2 max-talet med 4,4%, medan gruppen som upprepade det traditionella testet inte hade någon förändring. Eftersom inget förändrats i fysiologin var den enda skillnaden testets psykologi. Mest intressant är att när båda grupperna senare upprepade det konventionella VO2 max-testet ännu en gång, slog den grupp som tidigare gjort höjd hastighet med sänkning sitt första VO2maxtal och den andra gruppen gjorde det inte. Detta tyder på att vetskapen att du kan öka och prestera mer gör att du kan genomföra det.

Hjärna över hjärta – maxtest följt av mer ansträngning

I denna studie ombads tio vältränade manliga atleter att cykla till sitt max tills de bokstavligt talat inte kunde fortsätta längre, utan tvingades sluta av trötthet, ett test som i genomsnitt tog 12 minuter. Direkt efter det ombads testpersonerna att göra en maxinsats på fem sekunder. I den korta maxinsatsen orkade samtliga nå flera gånger högre maxbelastning mätt i watt än bara några sekunder tidigare, där de absolut inte kunde fortsätta av upplevd utmattning. Watten de presterade under 5-sekundersinsatsen var till och med ca tre gånger HÖGRE än de watt de absolut inte kunde fortsätta cykla på bara sekunder tidigare. 731, jämfört med 242! Rimligen borde en cyklist som kan trycka 731 watt i fem sekunder fysiskt klara av en tredjedel av det, men slutade istället trampa av utmattning. Marcora och Staiano, förklarar att resultatet är psykologiskt:

Subjects knew that the final MVCP test was going to last only 5s, and such knowledge motivated them to exert further effort after the time to exhaustion test which had a longer and unknown duration.

Yours truly, medelst urmaxning på väg mot mål i Åre extreme challenge

Mina egna knep för att öka min maximala prestationsförmåga

  • Peppa med positiva affirmationer och peppande ord – även detta har i stuider visats sig betydelsefullt
  • Byta ansiktsuttryck från plågat till neutralt, eller att till och med le – direkt känns det lite lättare (ej använt ovan dock)
  • Springa mot en upplevd eller en riktig kompis – det höjer alltid min prestationsförmåga!

 

 

Magiska träningshelger!
Klicka nedan för att se vilka bokningsbara träningshelger & events som finns just nu!