Välkommen till din nya favoritblogg!
trana mot prestationsmal

Träna mot ett prestationsmål – vilket mål och hur?

Om du vill träna mot ett prestationsmål men inte riktigt vet vilket mål som passar eller HUR du egentligen börjar tänka kring en sådan träningsuppgift hoppas jag att du idag får hjälp med svaret.

Har du målet formulerat men är osäker kring hur träningen inför det kan genomföras, kan också det här frågeformuläret komma väl till pass. Syftet med det är att skapa struktur och hjälpa dig att sätta både rätt målsättning och minska din skaderisk – vara en hjälp till hur du ska skriva ditt träningsprogram eller som underlag till om du låter någon annan hjälpa dig!

trana mot prestationsmal

Träna mot ett prestationsmål

Med hjälp av dessa frågor i frågeformuläret kan du få hjälp att för dig själv formulera målet och dess innehåll samt känna efter om det känns rätt och bra och rimligt – om motivationen och framförallt tiden och tålighet för träningen finns, eller om risken att bli skadad är öveerhängande. Att minimera risken för skada – stärka svaga länkar – och att upprätthålla kontinuitet är två extremt viktiga faktorer för att nå uppsatta prestationsbaserade träningsmål. Dessutom ska det träningsprogram som passar mot målet vara möjligt i det vi kallar livet.

Från mig till dig, en mall med frågor för att avgöra hur du kan träna mot DITT prestationsmål (om du vill ha ett sådant)

Ett träningsprogram är ett levande dokument!

Utifrån svaren från de inledande frågorna kan du få en grund att lägga träningsprogrammet, där du bygger in tid för att stärka svaga länkar vilket förstås är jätteviktigt. Att anpassa träningsprogrammet till livets delar, eller att göra plats för träningen i ditt liv och justera efter din unika situation är nödvändigt. Ofta är det här det uppstår problem när man tar ett program från exempelvis en hemsida, det är helt enkelt inte anpassat efter dig och hur du lever.

När träningsprogrammet är startat och du befinner dig i det är det en fin gräns mellan att känna efter och köra på. Upplever du att du inte får till tillräckligt med återhämtning eller progression, förändra och justera. Ett träningsprogram är tänkt att vara ett levande dokument, en ram att hålla i. Utifrån vilka svar du får av kroppen – TESTER är bra – kan du utvärdera och förändra.

Lycka till mot ditt mål! Att träna prestationsinriktat är kul, men passar inte alltid, men när det passar och du uppnår det du drömmer om – det är en fantastiskt fin känsla det, som jag unnar alla att någon gång få känna!

Magiska träningshelger!
Klicka nedan för att se vilka bokningsbara träningshelger & events som finns just nu!